۱۳۸۷ اسفند ۲۶, دوشنبه

خوش آمدید!
اگه رو عکس ها کیلک کنید، بزرگتر می شن!نخستین روز دبستانیکی از خوبی های درخت اینه که میشه اندکی به آن تکیه داد!
من و برادرم اسویاتوسلاو


من در پاریس (ماه ژوئن 2008)
نام "برج" رو خودتون می دونید!
من و اسویاتوسلاو در خانۀ عمو کیانوش و در حال نقاشی.
تابلوهای پشت سر ما، از کارهای عمو کیانوش اند.
برادر خوب، مهربان و نازنین من اسویاتوسلاو
مهمانی در خانۀ عمو کیانوش

هیچ نظری موجود نیست: